Naše nabídka

Nákupní řád


PŘIHLÁŠENÍ, REGISTRACE
Přihlášení provedete vyplněním Přihlašovacího jména a Hesla do přihlašovacího formuláře v pravé části stránky (tzv. přihlašovací dialog) a následným stiskem tlačítka „Přihlásit“.

Pokud neznáte své heslo, nebo jste jej zapomněli, klikněte na odkaz „Neznáte heslo?“, do zobrazené kolonky vyplňte Přihlašovací jméno a klikněte na tlačítko „OK“ – zobrazí se Vám kontrolní otázka, kterou máte zadanou ve svém profilu. Pokud je odpověď správná, po stisknutí tlačítka „OK“ se zobrazí pole pro zadání nového hesla a pole pro jeho potvrzení. Po správném zadání se nové heslo automaticky uloží a budete se moci přihlásit.

Pokud nejste registrovaní, klikněte pod přihlašovacím dialogem na odkaz „Registrovat“ – vyplníte zobrazený formulář (přihlašovací a osobní údaje) a kliknete na tlačítko „OK“, čímž proběhne registrace a systém vás rovnou přihlásí.
Své osobní údaje následně můžete změnit. Po přihlášení je k dispozici odkaz „Upravit účet“ v pravé části stránky.

Přihlášený uživatel může nahlížet na všechny své objednávky – k tomu slouží odkaz „Objednávky“ umístěný v pravé části stránky. Zde je zobrazen seznam všech objednávek, které uživatel provedl, a jejich stav (jestli byla objednávka vykryta apod.). Lze také nahlížet na detail jednotlivých objednávek – údaj „datum zaevidování“ slouží jako odkaz do detailu objednávky. Pokud uživatel dělá často stejné objednávky, z detailu objednávky lze pomocí tlačítka „kopírovat do košíku“ všechny položky objednávky zkopírovat do košíku a nemusí tak všechny položky znovu jednotlivě přidávat.

Odhlášení se provede kliknutím na odkaz „Odhlášení uživatele“ opět v pravé části stránky.


PRVNÍ NÁKUP
Nakupování je velmi snadné a pohodlné.
V levé části obrazovky je umístěn strom kategorií zboží. Kliknutím na položku stromu se dostanete do seznamu zboží a na stránce se zobrazí zboží z vybrané kategorie. Tím se aktualizuje i navigační lišta, umístěná nad seznamem zboží, ve které se zobrazí názvy jednotlivých úrovní a vy tak máte možnost se rychle zorientovat po celé hierarchii.

Zobrazený seznam zboží si můžete sami upravit, abyste rychleji nalezli požadovaný produkt. V horní části seznamu je zobrazena nabídka „Řadit podle“ – zde si můžete upravit třídění celého seznamu, např. podle aktuálnosti zboží, názvu zboží, kódu zboží nebo ceny. Třídění lze také nastavit buď sestupně nebo vzestupně.

V zobrazeném seznamu zboží jsou uvedeny základní informace o jednotlivých položkách a nástroje pro objednání položky (pole pro zadání počtu položek a odkaz pro vložení položky do košíku – symbol nákupního košíku). Bližší parametry, popisy a obrázky zobrazíte po kliknutí na název zboží.

Nákup je možno provádět v režimu nepřihlášeného (anonymního) nebo přihlášeného uživatele.
Přihlašovací údaje (jméno a kontrolní otázku) je možno získat u provozovatele e-shopu.

Pokud jste našli zboží, které hledáte a chcete si jej objednat, zadejte počet položek do kolonky označené „Množství“ a poté klikněte na tlačítko „Do košíku“ (symbol nákupního košíku). Zboží se přesune do Košíku, ve kterém se ukládá zboží v průběhu nakupování. Takto postupujete u každého druhu zboží, které chcete koupit.

Poznámka: V případě přihlášeného uživatele si systém pamatuje obsah košíku z minulých návštěv. Rozpracovanou objednávku tak můžete odeslat při Vašem dalším přihlášení.

Kliknutím na odkaz „Obsah košíku“ v pravé části stránky přejdete na seznam Vámi vybraného zboží. Zde máte možnost měnit množství jednotlivých položek, odstraňovat zboží, případně přidávat další položky na základě znalosti jejich kódu. Máte také možnost dokončit objednávku a odeslat ji ke zpracování.

Před prvním nákupem se, prosím, seznamte s obchodními podmínkami. Podáním objednávky potvrzujete souhlas s obchodními podmínkami.


NÁKUPNÍ KOŠÍK
Pro rychlé přidání zboží do košíku slouží nabídka „Kód zboží“. Zde je možné zadat kód zboží konkrétní položky a v kolonce množství konkrétní počet kusů daného zboží. Tlačítkem „Přidat“ se pak toto zboží reprezentované konkrétním zapsaným kódem vloží v uvedeném počtu kusů do košíku. Pokud je v poli kód zboží zadána pouze část kódu odpovídající více položkám zboží (kód začíná těmito znaky), pak po kliku na tlačítko přidat je uživatel přepnut na speciální stránku, kde uvidí přefiltrované zboží odpovídající podmínce zadání. Na této stránce pak může uživatel vybrat z nabízených položek konkrétní zboží, který hledá, po vybrání konkrétního zboží napíše uživatel množství daného zboží. Následným klikem na tlačítko „Přidat“ se vybrané zboží v daném množství vloží do košíku.

Přepočítat: tato volba se použije v případě, že uživatel na tomto místě změní počet kusů zboží v košíku. Nejdříve se opraví počet kusů v jednotlivých kolonkách u zboží a po následném kliku na tlačítko „Přepočítat“ se nové hodnoty potvrdí a přepočítá se celková cena i ceny u jednotlivých položek.
Poznámka k položce: Pokud potřebujete blíže specifikovat parametry položky objednávky, využijte tohoto pole. (Př.: vypsat čísla samolepek, dodat pouze celé množství, lze nahradit jiným produktem, atd..).

Po ukončení výběru všech požadovaných položek kliknete na tlačítko „Objednat“, zobrazí se stránka, kde si vyberete způsob odběru zboží – jen kliknete na požadovaný způsob v příslušném poli.
Potom klikněte na tlačítko „Následující“. Opět se zobrazí sumarizace objednávky. Najdete zde pole pro vyplnění slevového kódu. A na zobrazeném formuláři je nutné vyplnit dodací údaje – údaje o objednateli, příp. adresu, na kterou bude zboží zasláno, dále také může vyplnit poznámku, kde je možno uvést další zpřesňující informace. Přihlášený uživatel nemusí vyplňovat osobní údaje, ty se převezmou z údajů, které uživatel uvedl při registraci. Přihlášený uživatel může pouze vyplnit dodací adresu, pokud je odlišná od té registrační a poznámku.

Dalším krokem je stisk tlačítka „Následující“, zobrazí se sumární pohled na celou objednávku, kde jsou shrnuté všechny údaje o objednávce.
Posledním krokem objednávky je pak stisk tlačítka „Dokončit“, kterým se celá objednávka odešle ke zpracování.


ZRYCHLENÝ KOŠÍK
Odkaz na funkci „Zrychlený košík“ je umístěn v pravé horní časti stránky nad nabídkou
Pod vyhledávacím dialogem a „Rozšířeným vyhledáváním“. Funkce slouží pro rychlé zadání zboží do košíku formou kódu, případně kódu a množství, což umožňuje zrychlení a zjednodušení objednávání zboží pro uživatele, kteří objednávají častěji a již znají kódy konkrétních položek zboží.

Do zadávacího pole zrychleného košíku je třeba zapsat vždy samostatně pro každý řádek příslušný kód požadovaného zboží a objednávané množství. Za kódem zboží musí být středník, a za ním následuje číslo množství. Zápis pak bude vypadat takto:

18-2732;6
18-3716;10

Po zapsání kódů zboží a jejich počtů lze následně jejich existenci ověřit tlačítkem „Kontrola“. Poté bude vypsáno hlášení o existenci nebo neexistenci daných položek zboží. Nebo je možné stiskem tlačítka „Potvrdit“ přímo vložit vybrané položky i s množstvím do košíku. Pokud již zboží v košíku existuje, přepíše se požadovaným množstvím.

Poznámka: V poli zrychleného košíku lze také zapisovat pouze kódy zboží bez konkrétního množství, které lze následně doplnit až v košíku. Potom by takový zápis vypadal takto:

18-2732
18-3716

Následným stiskem tlačítka „Potvrdit“ by dojde k vložení těchto položek do košíku v množství jedna u každé položky.

V košíku objednávku dokončíte dle běžného postupu.


VYHLEDÁVÁNÍ A ROZŠÍŘENÉ VYHLEDÁVÁNÍ
Běžné vyhledávání je zajištěno pomocí vyhledávacího dialogu, který je umístěn v pravé horní časti stránky nad nabídkou. Do pole stačí zadat hledaný výraz a stisknout klávesu „enter“. Následně se zobrazí seznam zboží, jehož položky vyhovují hledanému výrazu (výraz může být obsažen v názvu, popisu, kódu atd.)

Rozšířené vyhledávání umožňuje více specifikovat požadavek. Je třeba kliknout na odkaz „Rozšířené vyhledávání“ pod běžným vyhledávacím dialogem. Následně se zobrazí formulář pro zadání podrobnějších kritérií pro vyhledávání.

Do textového pole se zadá hledaný výraz a pomocí zatrhávacích polí lze zvolit, ve kterých atributech může být výraz zahrnut (tzn. ve kterých atributech má systém hledat). Následně dotaz odešlete opět klávesou „enter“ nebo stiskem tlačítka „Hledat“.
Doporučujeme